Search

15-18 Jaar

Achtergrond leerlijn 15-18 Jaar

Kennis maken met techniek en technologie

 daarvoor worden de eerste stappen al gezet in de primair onderwijs. Nieuwsgierigheid wekken. In de onderbouw van het vmbo worden de volgende stappen gezet. Door onder meer diverse leeractiviteiten komen leerlingen in contact met techniek en technologie. Hierbij valt te de denken aan bijvoorbeeld een First Lego League of een Zeepkistenrace.

Daarnaast wordt er nog gewerkt aan een lessenreeks over circulaire economie, om er voor te zorgen dat techn(olog)ische leeractiviteiten worden ingebed in de niet-technische profielen van de bovenbouw vmbo.

De overgang van vmbo naar mbo

is een indrukwekkende stap voor veel leerlingen. Op het vmbo weten ze zich begeleid en zo nodig extra gestimuleerd om met een diploma van school te gaan. Op het mbo wordt vanaf het begin een sterk appel gedaan op eigen verantwoordelijkheid en studiediscipline. Een goede begeleiding bij de keuze voor een vervolgopleiding én een soepele overstap van vmbo naar mbo vergroot de kans op succes.

Deze overgang is daarom een belangrijk speerpunt in de samenwerking met het mbo. Onze inzet is er op gericht dat leerlingen al in het vmbo een relatie opbouwen met het mbo en kennismaken met het techn(olog)isch mbo-onderwijs. Vanuit een ontwikkelingsgerichte benadering wordt begonnen met initiatieven die als het ware binnen handbereik liggen. Tegelijkertijd is het van belang dat het gesprek op gang komt over een meer robuuste programmatische verbinding tussen technisch vmbo en mbo, onder meer aan de hand van de ervaringen in de pilots rondom de doorgaande leerroutes vmbo-mbo2 die uitstromen naar het Graafschap College en ROC van Twente.

In de bovenbouw

wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om het keuzevak ICT te gaan aanbieden. Hierbij wordt samengewerkt met het mbo (Graafschap College). Een ander speerpunt is de natuurlijke overgang van het vmbo naar het mbo. Hierbij werken de betrokken vmbo-scholen en mbo-scholen samen om activiteiten te ontwikkelen, waarbij leerlingen van de bovenbouw vmbo binnen hun reguliere lesprogramma al kennismaken met het techn(nolog)isch onderwijs van het mbo.

Doel van de Programmalijn 1 is het ontwikkelen van onderwijs dat steeds meer leerlingen stimuleert om te kiezen voor een techn(olog)ische opleiding en een techn(olog)isch beroep.

Kies voor leren en werken in de techniek of technologie!