Search

Over STO

Over Regio Achterhoek-Noord Twente

De regio Achterhoek Noord Twente behoort tot de top drie van meest innovatieve regio’s van Nederland. De vraag naar hooggekwalificeerd vakmanschap is groot. Het is de gezamenlijke ambitie de leerlingen kennis te laten maken met de uitdagingen en mogelijkheden van werken in de techn(olog)ische branche.

Het doel is dat leerlingen gestimuleerd worden te verkennen of en hoe werken in dit werkveld bij hun talenten past en passende vervolgopleidingen te kiezen. Tegelijkertijd krijgt deze regio te maken met een sterke daling van het aantal leerlingen op basis van demografische ontwikkelingen.

Dat betekent dat de keuzemogelijkheden voor onderwijs dat past bij hun talenten, voor leerlingen steeds beperkter dreigen te worden. Vanuit het motto ‘Techniek is overal’ richt de samenwerking zich op het ontwikkelen van een samenhangend regionaal programma dat voldoet aan de kwaliteit die we nastreven, waarbinnen leerlingen brede keuzes kunnen maken en waarin zij, zo nodig, gefaciliteerd worden om afstanden te overbruggen, zowel fysiek als digitaal.

De regio is er zich van bewust dat toename van het aantal leerlingen dat kiest voor een technische vervolgopleiding vooral bereikt kan worden door leerlingen in de theoretische en gemengde leerweg (de toekomstige nieuwe leerweg) voor techniek te interesseren en het techn(olog)isch werkveld ook te openen voor leerlingen die kiezen voor een niet-technisch profiel. Techniek is immers overal.

Doelstellingen

Versterken van techn(olog)isch onderwijs vanuit drie doelstellingen:

 1. Het onderwijs stimuleert steeds meer leerlingen te kiezen voor een
  techn(olog)ische opleiding en een techn(olog)isch beroep.
 2. De leerlingen krijgen eigentijds techniek- en technologisch onderwijs in
  uitdagende leeromgevingen en komen in aanraking met actuele
  techn(olog)ische innovaties.
 3. Een samenhangend regionaal programma geeft alle vmbo-leerlingen in
  de regio duurzaam toegang tot een breed spectrum van techn(olog)ische
  leeromgevingen.

Visie en missie

Het is de gezamenlijke ambitie om leerlingen samen met ouders kennis te laten maken met de uitdagingen en mogelijkheden van werken in de techn(olog)ische branche. Het stimuleren om te verkennen of en hoe werken in dit werkveld bij hun talenten past en vervolgens een passende vervolgopleidingen te kiezen.

Doelgroep

De doelgroep die bereikt moet worden zijn de po-leerlingen en vo- leerlingen van de Achterhoek Noord Twente. De PO leerlingen komen uit de groepen 7 en 8. Op het VMBO zijn leerlingen in de basisberoepsgerichte- en kaderberoepsgerichte leerweg betrokken bij dit project. De Nieuwe leerweg betrekt de leerlingen uit de theoretische en gemengde leerweg (de toekomstige nieuwe leerweg) bij dit project. Binnen de huidige profielen krijgen ook leerlingen die kiezen voor een niet-technisch profiel de kans kennis te maken met de nieuwste technologie en techniek.